ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY W OBSZARACH:

  1. EDUKACJA – PROJEKTOWANIE KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ ORGANIZACJI DZIĘKI ROZWOJOWI OSOBISTEMU JEDNOSTEK I ZESPOŁÓW:

a) szkolenia:

  • Jak pogodzić realizację podstawy programowej z kształceniem kompetencji kluczowych? – 2 godz. dydakt.,  wykład interaktywny online dla RP;
  • Nowoczesne trendy w edukacji – 2 godz. dydakt., wykład interaktywny online dla RP;
  • Różnice pokoleń w edukacjiwykład – 2 godz.+ warsztaty – 4 godz. dydakt.
  • Mosty zamiast murów – 6 godz. dydakt., warsztaty online/kontakt bezp. (efektywna komunikacja w zespole, budowanie zespołu);
  • Jak żyć w zgodzie ze sobą i czerpać satysfakcję? Dla nauczycieli. – 4 godz. dydakt. ,warsztaty online/kontakt bezp.
  • Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela cz. 1 –  4 godz. dydakt. ,warsztaty online/kontakt bezp.;
  • Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela cz. 2 –  4 godz. dydakt. ,warsztaty online/kontakt bezp.;
  • Jak działać efektywniej? O delegowaniu zadań – 4 godz. dydakt. , warsztaty online/kontakt bezp. dla dyrektorów szkół;
  • inne.

b)  DIAGNOZOWANIE POTRZEB PLACÓWEK EDUKACYJNYCH jako trener wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych, opracowanie planu wspomagania, towarzyszenie w jego realizacji aż do osiągnięcia zakładanych celów.

c) Zapraszam na studia podyplomowe na  Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu i Bydgoszczy: Akademię innowatora edukacji  (autorka programu, opiekun merytoryczny, wykładowca) i Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (opiekun merytoryczny, wykładowca).

d) PROJEKTUJĘ FORMY WSPARCIA DOSTOSOWANE DO INDYWIDALNYCH POTRZEB.

2. DLA BIZNESU – PROJEKTOWANIE KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ ORGANIZACJI DZIĘKI ROZWOJOWI OSOBISTEMU JEDNOSTEK I ZESPOŁÓW:

Po etapie diagnozy dostosowuję zakres i formy wsparcia, np.:

coaching indywidualny, zespołowy, w grupie;

trening kompetencji;

szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji;

szkolenia dedykowane, np. Jak efektywnie budować zespoły z pokoleniem Z? – warsztaty online/ w kontakcie bezp.)

Zapraszam do kontaktu.