Bliską mi ideę uczenia się przez całe życie realizuję tym razem w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych” we współpracy z WSiP i ORKE.

Wspaniale być częścią zespołu ludzi z całej Polski, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami wspierają naszą edukację. Podczas kolejnego etapu prac nad wdrażaniem projektu w polskich szkołach wzmocniłam swoje przekonanie, że rozwój osobisty jednostek sprawia, że są one gotowe wspólnie budować mosty zamiast murów. Bowiem to zespoły, a nie grupy zmieniają świat na lepsze!