Kolejne podziękowania i rekomendacje dotyczące współpracy ze mną w roli coacha oraz trenera kompetencji i umiejętności społecznych!

Pierwsze to efekt wsparcia projektu chełmżyńskiego MOPS-u Przyszłość w moich rękach w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z powierzonym mi zadaniem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych przeprowadziłam 78 godzin zajęć grupowych.

 

Drugie, od Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, rekomendujące współpracę ze mną w roli trenera i coacha z grupami młodych ludzi. Byłam pomysłodawcą i wykonawcą innowacyjnych warsztatów rozwoju osobistego dla młodych ludzi META: MATUR 3D A. W czasie od 1 września 2019 roku do końca czerwca 2022 roku stały się one częścią  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu pt. „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ. Akademia kompetencji dla młodzieży szkół średnich” w wersji META: MATURA 3D.

Rekomendacje WSB Merito MM 23

Jestem wdzięczna za te rozwijające i dające satysfakcję doświadczenia!