Nowe wyzwania online podjęte!

Elastyczność to jedna z ważniejszych kompetencji, szczególnie użyteczna w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.

Odpowiedzią na te wyzwania jest praca indywidualna i grupowana online.

Zapraszam na indywidualne sesje coachingowe online!

Czy to możliwe? Owszem, obecnie wspieram procesy coachingowe 21 osób w tej formie. Okazuje się, że sesje są równie efektywne jak te prowadzone na żywo.

Coaching dla młodzieży – nowy projekt w wersji online! Efektywność pracy w takiej formie potwierdzają młodzi ludzie z technikum we Włocławku, objęci procesem wspomagania w ramach projektu „Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi ” we współpracy m. in. z instytucjami takimi jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Fundację Gospodarczą Pro Europa, Bundesagentur für Arbeit (BA) Regionaldirektion Berlin-Brandenburg,  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych.

FB: https://www.facebook.com/serockajolanta/photos/a.1799666856981767/2575782292703549/?type=3&theater

Prowadzę również grupowe  zajęcia online, m. in. na studiach podyplomowych Akademii innowatora edukacji w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz na specjalne zamówienia (szczegóły już wkrótce!).

Zapraszam do skorzystania z oferty również w wersji online!