Dlaczego coaching?

Na to, czy czerpiemy z życia satysfakcję czy też nie ma wpływ kilka czynników. Niektóre z nich to bardzo dobra znajomość siebie – swoich mocnych i słabych stron, a także kluczowych wartości. Istotna jest również świadomość własnych celów życiowych oraz talentów – dzięki nim potrafimy wybrać zawód i miejsce pracy, w których możemy się spełniać. To ważny czynnik, ponieważ to właśnie w pracy spędzamy większą część życia. Jeśli już wybraliśmy dobrą dla siebie przestrzeń zawodową, zawsze możemy podnieść własną efektywność. Czasem nasz potencjał blokują ograniczające przekonania. Brak nam pewności siebie czy wiary w swoje możliwości.  Często nie umiemy odmawiać wtedy, kiedy byśmy chcieli czy zadbać o równowagę między pracą a odpoczynkiem. To konsekwencja niezgodnego z własnymi wartościami zarządzania sobą w czasie. Wymieniłam tylko niektóre czynniki sprawiające, że nie czerpiemy satysfakcji z własnego życia i nie cieszymy się życiem, jakie mamy.

Mając świadomość tych wszystkich barier kilka lat temu weszłam na ścieżkę intensywnego rozwoju osobistego, podejmując kolejne wyzwania edukacyjne. Systematycznie wdrażałam nową wiedzę i umiejętności do własnego życia, czego efektem jest wielość ról, w jakich się zawodowo spełniam. Dzięki tym, a także wcześniejszym doświadczeniom wspieram w zmianie moich klientów oraz motywuję ich do spojrzenia na siebie z różnych perspektyw. Dzięki temu stają się lepszą wersją siebie. Taką, która siebie kocha, lubi i szanuje. A wtedy łatwiej być sobą w każdej życiowej roli i osiągać w życiu satysfakcję. Warto zdobyć się na odwagę robienia tego, co w duszy gra!

COACHING TO UCZCIWA METODA WSPIERCIA KLIENTA NIE TYLKO W KERSTII DOSTRZEGANIA NOWYCH PERSPEKTYW, ALE I ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIANY. TO KONFRONTACJA Z LĘKAMI I MARZENIAMI, KTÓEJ WYNIKIEM JEST KONSEKWENTNE PODĄŻANIE ZA WŁASNYMI PRAGNIENIAMI W ZGODZIE ZE SOBĄ.

W zależności od potrzeb proponuję różne METODY PRACY:

 • COACHING INDYWIDUALNY; 

W ramach procesu zmiany trwającego 4-9  miesięcy wspieram klientów w osiąganiu ważnych dla nich celów w obszarach life coaching, career coaching, business coaching. Oferta skierowana do osób w każdym wieku, chcących zadbać o własny rozwój osobisty oraz do pracodawców, którzy pragną, aby działania ich pracowników były bardziej efektywne.

REKOMENDACJE KLIENTÓW DO WGLĄDU.

Zapraszam na bezpłatną rozmowę wprowadzającą do coachingu!

 • COACHING GRUPOWY, COACHING W ZESPOLE;

Na przykład:

 1.  Projekt „Rozwój osobisty z wykorzystaniem narzędzi coachingowych dla licealistów”. 10 miesięcy od września 2016 do czerwca 2017 r. dla klasy 1d X LO w Zespole Szkół nr 10 Toruniu
 2. Projekt „META: MATURA. Rozwój osobisty z wykorzystaniem narzędzi coachingowych dla maturzystów”. 6 miesięcy od listopada 2016 do kwietnia 2017 dla 5 licealistek z klasy 3 e X LO w Zespole Szkół nr 10 Toruniu oraz META: MATURA 3D we współpracy z Uniwersytetem WSB Merito w Toruniu i Bydgoszczy.

 

 • Coaching kariery w projektach unijnych:
 1. Coaching najbardziej efektywną niestandardową metodą wsparcia osób bezrobotnych 50+!

To jeden z wniosków z działań projektowych „IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia” , dofinansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Fundacją Gospodarczą Pro Europa, Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym „Bud-Tech” Spółka z o.o., Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu.

Miałam przyjemność wspierać uczestników projektu w ramach prowadzonych procesów coachingowych 30 osób z Grudziądza i Włocławka.

Z dumą stwierdzam, że to nie tylko kolejne 232 godziny doświadczenia coachingowego, ale przede wszystkim szkoła życia. Wiele  się nauczyłam się od moich klientów i mimo że kilkumiesięczna praca z nimi zakończyła się w styczniu 2018 roku, do tej pory jestem pełna podziwu dla ich dokonań.

Znakomita większość bowiem w tym trudnym dla bezrobotnych 50+ środowisku znalazła zatrudnienie. Coaching okazał się najbardziej efektywny, ponieważ dzięki tej metodzie wsparcia każdy uczestnik indywidualnie pracował nad ważnym dla niego celem. Każdy z nich ten cel osiągnął, a dzięki pracy nad sobą był gotowy zawalczyć o pracę, która odpowiadała nie tylko jego kompetencjom, ale i talentom.

Oto wypowiedzi z ankiet 30 uczestników projektu:

Jaki związek ma osiągnięcie celu z przygotowaniem do podjęcia pracy i jej utrzymaniem?

 • „Tak, bardzo dużo. Dzięki współpracy z P. Serocką jestem zadowolony z pracy, gdyż nie poddawałem się.
 • Duży. Nie poddawałem się w rozmowie z pracodawcą, kiedy uzgadniałem warunki pracy i już się nie poddam, bo jestem dobrym pracownikiem.
 • Bardzo duży. Tak – zyskałam poczucie własnej wartości i dzięki temu potrafiłam rozmawiać o pracy. Łatwiej mi będzie ją utrzymać.
 • Bardzo duży. Jestem bardziej stanowcza, otwarta, prowadziłam rozmowę z pracodawcą bez stresu i mi to też pomoże utrzymać posadę.
 • Bardzo duży. Dały mi spotkania dużo do przemyślenia. Określiłem się. Okazało się, że w pracy mogę zająć stanowisko. I to pomaga w utrzymaniu pracy, bo czuje się odważny.
 • Duży. Łatwiej jest jak jestem spokojniejszy.
 • Duży. Więcej dowiedziałam się o sobie, dzięki temu łatwiej mi będzie podjąć pracę.
 • Podniesienie kwalifikacji.
 • Teraz wiem, czego chcę dzięki refleksji nad sobą. Obudziłam się do działania.
 • Tak. Dzięki temu jestem bardziej odważna.
 • Ważne. Trzeba umieć negocjować w cztery oczy i poznać człowieka, aby zobaczyć, czy się chce z nim pracować.
 • Większa elastyczność, pomysłowość w rozwiązywaniu problemów.
 • Dzięki osiągniętemu celowi nie poddaję się i aktywnie szukam pracy dla siebie.
 • Tak łatwiej prosperować.
 • Bardzo duży. Dzięki znajomości języka podjąłem pracę i mogę ją utrzymać.
 • Uważam, że moje przygotowanie do podjęcia pracy pomoże mi w osiągnięciu celu (pracy), tzn. nie będę zniechęcać się przy kolejnych odmowach, tylko będę szukać do skutku.
 • Warunki pracy, ponieważ jestem bardzo przygotowana do pracy i umiem ją utrzymać.
 • Większy spokój wewnętrzny, co spowodowało bardziej intensywne szukanie pracy.
 • Ze swej strony staram się być idealny, ale wiele rzeczy nie zależy od nas.
 • Większa pewność siebie.
 • Duży. Byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, ale nie dostałem pracy. Mimo to nie poddam się.
 • Ma związek, bo bez szacunku do siebie nie mogłabym podjąć pracy.
 • Śmiałość i doczekanie emerytury.
 • Łatwiej mi było znaleźć pracę i ją utrzymać.
 • W bardzo dużym stopniu wpływa na podjęcie pracy i bez wątpienia ma wpływ na utrzymanie.
 • Jestem bardziej pewna siebie.
 • Powiększyła motywacje oraz chęć pracy i współpracy w społeczeństwie.
 • Dzięki współpracy zyskałem nadzieję, że uda mi się znaleźć pracę i to osiągnąłem (umowa o pracę do marca).
 • Mam większą odwagę, żeby rozmawiać z pracodawcą. Umiem utrzymać pracę, ale z przyczyn ode mnie niezależnych (brak środków finansowych) jej nie utrzymałam.
 • Spokój wewnętrzny jest potrzebny w pracy kierowcy (łatwiej utrzymać).”

2. Projekt skierowanego do młodych ludzi pt. „Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi”,  realizowanego przez m.in.  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Fundację Gospodarczą Pro Europa.

Moja rola to wsparcie 30-tu młodych ludzi w procesach i interwencjach coachingowych w łącznej liczbie 140 godzin coachingu indywidualnego. Wszystkie sesje odbywały się w formie online, co nie zmniejszyło ich efektywności, a wręcz przeciwnie – udowodniło, że świat wirtualny nie jest przeszkodą w zbudowaniu wspierającej relacji coacha i klienta, gdyż młodzi uczestnicy osiągnęli zakładane cele.

Zapraszam do współpracy!