Mam przyjemność zawiadomić o otrzymaniu kolejnej rekomendacji współpracy w ramach projektu skierowanego do młodych ludzi pt.„Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi”,  realizowanego przez m.in.  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Fundację Gospodarczą Pro Europa.

Moja rola to wsparcie 30-tu młodych ludzi w procesach i interwencjach coachingowych w łącznej liczbie 140 godzin coachingu indywidualnego. Wszystkie sesje odbywały się w formie online, co nie zmniejszyło ich efektywności, a wręcz przeciwnie – udowodniło, że świat wirtualny nie jest przeszkodą w zbudowaniu wspierającej relacji coacha i klienta, gdyż młodzi uczestnicy osiągnęli zakładane cele.

Zapraszam do lektury i współpracy!

Referencje ProEuropa 09.2020